Drodzy członkowie Rodziny Wincentyńskiej,

Niech radość ze Zmartwychwstania Pana będzie zawsze z nami!

Czterysta lat temu św. Wincenty a Paulo powiedział, że “Miłość jest twórcza aż do nieskończoności”. Tak jak społeczność globalna szybko się rozwija, tak czyni Charyzmat Miłosierdzia. Rozwój tego Miłosierdzia w przeszłości oraz jak dojdziemy do tego miejsca, w przyszłości zależy od takiej miłości i kreatywności. Zależy od naszej otwartości na wzrastanie Ducha Świętego w nas i wokół nas oraz naszą wrażliwość na potrzeby tych, którzy w naszym świecie są ubodzy i zmarginalizowani.

Ducha Świętego spotykamy przez umyślną otwarcie na Boga w ciszy, modlitwie, kontemplacji oraz poprzez szczere dzielenie się i dialog. Doświadczenie życiowe, kultura i modlitwa kształtują sposób myślenia o tym co robimy. Każdy z osobna członek Rodziny Wincentyńskiej odpowiada za pomoc w rozwijaniu Charyzmatu Miłosierdzia w naszym własnym życiu.

To spotkanie Rodziny Wincentyńskiej z okazji 400. Rocznicy daje członkom wyjątkową okazję dogłębnego dzielenia się planowaniem przyszłości Charyzmatu Miłosierdzia. Przygotowując się do naszego zgromadzenia znajdźcie, prosimy, czas na przemyślenia, kontemplację i modlitwę korzystając z poniższych tekstów z Pisma Świętego:

Czytania:

 • Exodus – wyjście z Egiptu – Wj 14,10-14
 • Droga do Emaus – Łk 24,13-35
 • Droga do Zmartwychwstania przez Kalwarię – Łk 12;22-24 lub J 17-20:31 lub Mt 26,1-28,10 lub Mk 14,1-16,18
 • Droga do Nowego Jeruzalem – Iz 2,1-5; 9,1-7; 11,1-9; 66,18-24

Pytania do medytacji:

 • z mojego serca
  • Jakie uczucia znajdują się w moim sercu, gdy podchodzę do dyskusji na temat: “Przyjęcie przybysza – Charyzmat Miłosierdzia na jutro”?
 • z mojej modlitwy
  • wspólne trwanie na dialogu to okazja do odnalezienia twórczych sposobów wskazania możliwych kierunków rozwoju Miłosierdzia w naszej teraźniejszości i miejscu.
 • Z moich pragnień
  • Jakich potrzebuję łask, źródeł, umiejętności i mocy, aby żyć Miłosierdziem w pełni i twórczo blisko i daleko?

 

Duch nadal będzie nas prowadził… co wymaga, abyśmy byli otwarci, czujni i gotowi…

W tym samym Duchu i naszym wspólnym charyzmacie,

Ks. Joseph V. Agostino CM
Koordynator Biura Rodziny Wincentyńskiej

oraz członkowie Zespołu Mówców na Sympozjum:

 • Siostra Rosemary Moynihan SC – Przełożona Generalna, Siostry Miłosierdzia z Convent Station, New Jersey, USA
 • Siostra Donna Geernaert SC – Konsultantka VFO, Siostry Miłosierdzia z Halifax, Kanada
 • Dr. Marty Martin – wykładowca, DePaul University, Chicago, USA
 • Ks. Charles Plock CM – Prowincja Wschodnia USA
 • Siostra Brenda Hermann MSBT – Dyrektor Wykonawcza, Misjonarze Słudzy Trójcy Przenajświętszej, Missionary Cenacle Family, USA
 • Michael Clark – Dyrektor Wykonawczy, Impact Germantown, Philadelphia, USA